(1)
Lima Neto, J. E.; Rolim, G. G.; De Maria, S. L. S.; Silva, P. A. F.; da Silva, G. P.; Dantas, K. C. T.; Freitas, K. de M. Suscetibilidade De Myzus Persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) a Clorantraniliprole E Tiametoxam / Susceptibility of Myzus Persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) to Chlorantraniliprole and Thiamethoxam. Cad. Cienc. Agrar. 2017, 9, 18-23.