[1]
Salles, F.F. e Lugo-Ortiz, C.R. 2002. Primeiro registro do gĂȘnero Harpagobaetis Mol (Ephemeroptera: Baetidae) para o Brasil. Lundiana: International Journal of Biodiversity. 3, 2 (ago. 2002), 155. DOI:https://doi.org/10.35699/2675-5327.2002.21810.