Hernández Fernández, Antonio. 2022. “Neuropedagogia E Neuroimagem”. Texto Livre 15 (agosto). Belo Horizonte-MG:e40453. https://doi.org/10.35699/1983-3652.2022.40453.